Ārsta palīgs

Līga Stībele

2019. gadā beigusi Latvijas Universitātes P. Stradiņa Sarkanā krusta
medicīnas koledžu un ieguvusi ārsta palīga diplomu.

Strādā kā Ārsta palīgs SIA „Diabēta centrs”.

Regulāri piedalās konferencēs un semināros savā specialitātē.